donderdag 4 februari 2016

Algemene ledenvergadering 11 maart 2016

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering 2016 van Buurtvereniging Plein 9.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur rekening en verantwoording af over het afgelopen jaar 2015, stand van zaken financieel en (her)verkiezing van het bestuur van de vereniging.

Onze voorzitter dhr. J. Jonkers heeft zijn voorzitterstermijn er op zitten en heeft het dagelijks bestuur toestemming gevraagd om nog een termijn te mogen aanblijven. De penningmeester en de secretaris hebben hiervoor hun toestemming gegeven. In de vergadering zal aan de leden toestemming gevraagd worden voor nog een termijn als voorzitter. 
Indien de leden hun toestemming geven zal Dhr. J. Jonkers nog een termijn van 5 jaar aanblijven als voorzitter.

De penningmeester, dhr. A. van Dijk, heeft aangegeven zijn functie als penningmeester te willen overdragen.  Wij als bestuur zijn op zoek naar een vervangende penningmeester.

Indien U zelf belangstelling heeft, of iemand in Uw omgeving kent die hiervoor een geschikte kandidaat zou kunnen zijn, meld u dan aan bij onze voorzitter (06-19552794) of secretaris (0575-769104), per email plein9gorssel@gmail.com.


U bent van harte welkom op vrijdag 11 maart in het Trefpunt aan de Molenweg.
De zaal is open vanaf 19.45 uur en de vergadering begint om 20.00 uur en duurt tot ca. 22.00 uur.


Wij verwelkomen u met koffie of thee. Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid om onder het genot van een borrel nog even na te praten.
Voorafgaand aan de vergadering hebben wij een kleine maar leuke verrassing voor de aanwezige leden.
Het bestuur
Buurtvereniging Plein 9

Geen opmerkingen: