donderdag 10 maart 2016

Agenda Punten Algemene Ledenvergadering

Gehouden op: 11 maart 2016 aanvang 20.00uur
Locatie: gehouden in het Treftpunt
Zaal open: zaal geopend vanaf 19.45 uur


1 . Opening
  
2. Mededeling
 Speeltoestel

3. Bestuurswijziging
Herverkiezing voorzitter dhr. J. Jonkers
Aftredend penningmeester dhr. A. van Dijk

4. Jaarverslag secretaris

5. Financieel verslag 2015  tevens de begroting 2016
  
6. Kleine  pauze met Bingo
  
7. Verslag kascontrole door de kas commissie
- Eef Schonewille en Bernie Nijweide

8. Verandering Website

9. Brainstorm sessie

10. Rondvraag


11. Sluiting

Het bestuur Buurtvereniging Plein 9

Geen opmerkingen: