Geschiedenis

Waarom is de vereniging opgericht?

Medio 2004 was de renovatie van de woningen aan het Acaciaplein bijna afgrond. 
Alle woningen stonden er weer knap bij, alleen het centrale plein had last van enigszins achterstallig onderhoud.
De woningbouw vereniging en de gemeente wilden wel een bedrag investeren in het plein, 
maar gaven aan behoefte te hebben aan een aanspreek punt in de wijk. 
Met een vereniging was dit te realiseren en was het beter mogelijk om in te spelen op de wensen van de bewoners.
Met behulp van een startsubsidie van de gemeente en de woningbouw vereniging heeft dit geleid in mei 2004 tot de oprichting van Buurt- en speeltuin vereniging Plein 9.


De naam Plein 9 is de uitkomst van een prijsvraag die werd gewonnen door Bertus Broyl.  
Hij kwam op het goede idee de deelnemende straten te tellen + het plein en dit samen te voegen. 

(Parallelweg, Eikensingel, Elfuursweg, Esdoornlaan, Goudenregenstraat, Meidoornstraat,
Molenweg, Prunusweg,  Rietdekkerweg en het centraal gelegen Acaciaplein)

Hiermee was de naam Plein 9 geboren.

Medio 2015 zijn hier de straten Dommerholtsweg, Thuyalaan, Douglaslaan, Ketenbosweg,
Cederlaan, Sparrenlaan en Larixweg bijgekomen.


Met grote inzet van vele vrijwilligers is er in de buurt geïnventariseerd wat de wensen waren en zijn er plannen gemaakt voor de herinrichting van het Acaciaplein.
De plannen werden goedgekeurd en met de inzet van de gemeente en de onmisbare vrijwilligers gerealiseerd.
Dit alles heeft tot resultaat gehad dat het Acaciaplein weer een aantrekkelijk, levendig, verzorgd plein in de buurt is geworden met voldoende sociale controle. Een plein waar jong en oud zich weer welkom voelen.
Het plein heeft 2 jeu-de-boules banen, 
een gezellige hoek met tafels en bankjes, 
een speelbos voor de jongste jeugd en 
een trapveldje voor de iets oudere jeugd. 

Wat is er daarna gebeurd?

Na de herinrichting heeft de buurt niet stil gezeten.
Stukje bij beetje werd het plein steeds verder opgeknapt met en door de inzet van de vele vrijwilligers.

De afgelopen jaren is de groen voorziening aantrekkelijker gemaakt, zijn er bloembakken geplaatst en zijn er borders gecreëerd. Daarnaast heeft de gemeente rondom het plein een beukenhaag aangeplant.
 Inmiddels jaren later Anno 2015 is de beukenhaag vervangen door een mooi hek.

Het speelbos is uitgebreid met o.a. een speeltreintje en een speelboot (door een buurtbewoner zelf gemaakt uit de oude Acacia's van het plein!)
Verder is er nog een cross-baantje aangelegd waar de jeugd fanatiek gebruik van maakt.

Het centrale trapveld is achter de doelpalen uitgebreid met een balvangnet tussen het veld en het zitgedeelte.

De laatste grote verbetering is de realisatie van een zelfstandige stroom voorziening 
(met dank aan de sponsors) op het plein.
Hierdoor hoeven we niet steeds meer stroom af te tappen bij de bewoners. 
De stroom is nodig voor het onderhoud van het plein, om te kunnen sproeien en om tijdens de kerst periode de feestverlichting te laten branden.
Daarnaast kan bijvoorbeeld de organisatie van Pleintje Open gebruik maken van de voorziening.  

Waar zet de buurtvereniging zich verder voor in?

Jaarlijks organiseren wij een aantal activiteiten met als doel de buurt betrokken te houden,
 maar zeker ook voor de gezelligheid.
Voor de kinderen zullen ook diverse activiteiten georganiseerd worden.  
Naast het organiseren van de activiteiten probeert de buurtvereniging in beperkte vorm op te komen voor de belangen van de buurt door het beleid van de gemeente te volgen en waar nodig met de gemeente in overleg hierover te treden.

Een voorbeeld hiervan is dat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente over een aangepaste vorm van de Wadi op het Acaciaplein en de herinrichting ervan om het trapveld in stand te kunnen houden.

Ook treden we als vereniging in gesprek met de gemeente betreft de bomen rondom het plein en de veiligheid in de buurt.